Quy định và hình thức thanh toán

Khi đồng ý sử dụng các sản phẩm nhựa đường  của công ty Hưng Cường, Quý khách hàng sẽ phải thực hiện việc thanh toán cho HCJ trước khi nhận bàn giao sản phẩm. Chúng tôi có 2 hình thức thanh toán như sau:


1. Thanh toán bằng tiền mặt

Trường hợp tổng giá trị thanh toán dưới 20.000.000đ, khách hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên bán hàng của Hưng Cường . Lưu ý, khách hàng chỉ thanh toán cho nhân viên của Hưng Cường khi có đủ giấy tờ: Giấy giới thiệu của công ty về việc nhận tiền mặt hoặc Phiếu thu tiền (có đóng dấu và ghi rõ số tiền), thẻ nhân viên, chứng minh nhân dân của người được ghi trong giấy giới thiệu. Hoặc tại trụ sở chính của công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu vật tư Hưng Cường. Địa chỉ: Xóm 2 thôn Kiều Đông xã Hồng Thái huyện An Dương thành phố Hải Phòng
 


2. Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng
 

Giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
 

§    Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu vật tư Hưng Cường

§    Số tài khoản: 2.111.201.002.933

§    Mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam Chi nhánh Bắc Hải Phòng

Giao dịch tại ngân hàng VID Public Bank
 

§    Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu vật tư Hưng Cường

§    Số tài khoản: 0.506.000.002.807

§    Mở tại: Ngân hàng VIDPUBLIC chi nhánh Hải Phòng

Gia dịch tại ngân hàng VP Bank chi nhánh Hải Phòng

§    Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu vật tư Hưng Cường

§    Số tài khoản: 1.305.201.004.630

§    Mở tại: Ngân hàng VPBank Hải Phòng

Chú ý:  Sau khi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản Quý khách hàng nên liên lạc với bộ phận bán hàng của công ty Hưng Cường theo thông tin liên hệ như dưới đây để thông báo về việc Quý khách đã thực hiện việc thanh toán tiền. Hưng Cường sẽ kiểm tra tiền về tài khoản và thực hiện việc bàn giao sản phẩm cho Quý khách.

Tel: 0313.670.607 Fax: 0313.670.607

Email: [email protected]